Agisoft Metashape Professional - Licencja edukacyjna - jednostanowiskowa stała

Dostępność Dużo
Ocena: 0.0
Producent: producent niezdefiniowany
299900

 

Agisoft Metashape Professional - licencja edukacyjna - jednostanowiskowa stała

 

Agisoft Metashape to oprogramowanie do fotogrametrycznego przetwarzania obrazów cyfrowych (zdjęcia lotnicze i bliskiego zasięgu, zdjęcia satelitarne) i generowania trójwymiarowych danych przestrzennych, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach GIS, dokumentacji dziedzictwa kulturowego, produkcji efektów wizualnych oraz do pomiarów pośrednich obiektów w różnych skalach.

Oprogramowanie pozwala na przetwarzanie obrazów z kamer RGB, termowizyjnych i multispektralnych, w tym systemów wielokamerowych, na informację przestrzenną w postaci gęstych chmur punktów, teksturowanych modeli wielokątnych, georeferencyjnych ortomozaiki rzeczywistej oraz DSM/DTM. Dalszy postprocessing pozwala na eliminację cieni i artefaktów teksturowych z modeli, obliczanie indeksów roślinności i wyodrębnienie informacji dla map pracy maszyn rolniczych, automatyczną klasyfikację gęstych chmur punktów, itp. Metashape jest w stanie przetworzyć 50 000+ zdjęć w lokalnym klastrze, dzięki funkcji przetwarzania rozproszonego. Alternatywnie, projekt może być wysłany do chmury, aby zminimalizować inwestycje w sprzęt, przy czym wszystkie opcje przetwarzania są nadal dostępne. Przemyślana implementacja techniki fotogrametrii cyfrowej w połączeniu z metodami wizualizacji komputerowej daje w efekcie inteligentny, zautomatyzowany system przetwarzania, który z jednej strony może być zarządzany przez osobę początkującą w dziedzinie fotogrametrii, ale z drugiej strony ma wiele do zaoferowania specjaliście, który może korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak tryb stereoskopowy i mieć pełną kontrolę nad dokładnością wyników, a na koniec przetwarzania generowany jest szczegółowy raport.

 

 

Podstawowymi zadaniami dla projektu przetwarzania danych fotogrametrycznych w Metashape jest budowa powierzchni 3D oraz ortomozaika. Procedura przetwarzania danych obrazowych w Agisoft Metashape składa się z trzech głównych kroków.

 

 

 

 

Pierwszy krok to wyrównanie. Polega on na triangulacji lotniczej (AT) i dopasowaniu bloków wiązek (BBA). Na tym etapie Metashape wyszukuje punkty charakterystyczne na obrazach i dopasowuje je między obrazami łącząc je w punkty stałe. Program znajduje również pozycję kamery dla każdego obrazu i dopracowuje parametry kalibracji kamery (szacuje parametry orientacji wewnętrznej (IO) i zewnętrznej (EO) kamery). Wyniki tych procedur są wizualizowane w postaci nieuporządkowanej chmury punktów i zbioru pozycji kamer. Rozproszona chmura punktów reprezentuje wyniki wyrównania obrazu i nie będzie bezpośrednio wykorzystywana w dalszym przetwarzaniu (z wyjątkiem metody rekonstrukcji powierzchni opartej na rozproszonej chmurze punktów, która jest odpowiednia tylko do szybkiego oszacowania, np. kompletności zbioru danych). Jednak rozproszona chmura punktów jest niezbędna do wyznaczenia map głębi (w oparciu o rozproszoną chmurę wybranych par stereo) i może być wyeksportowana do dalszego wykorzystania w programach zewnętrznych. Na przykład, model rozproszonej chmury punktów może być użyty w edytorze 3D jako odniesienie. Natomiast zbiór pozycji kamery jest wymagany do dalszej rekonstrukcji powierzchni 3D przez Metashape. 

 

 

 

 

Drugim etapem jest generowanie powierzchni w 3D (mesh) i/lub 2.5D (DEM). Model przestrzenny (mesh) może być teksturowany w celu uzyskania fotorealistycznej cyfrowej reprezentacji obiektu/sceny i eksportowany w wielu formatach kompatybilnych z oprogramowaniem do post-processingu, zarówno dla CAD jak i modelowania 3D. W projektach realizowanych dla obszaru miejskiego, w celu zapewnienia szybkiej reakcji na wizualizację modelu i umożliwienia płynnej nawigacji po całej scenie, Metashape umożliwia generowanie modeli kafelkowych. Taka hybrydowa forma prezentacji zachowuje oryginalną rozdzielczość obrazów naniesionych na model jako tekstura i jest kompatybilna z samodzielnymi i internetowymi przeglądarkami. Gęsta chmura punktów może być budowana przez Metashape na podstawie oszacowanych pozycji kamery i samych obrazów (gęste dopasowanie stereo). Wygenerowana fotogrametryczna chmura punktów może być połączona z danymi LIDAR lub automatycznie podzielona na kilka klas semantycznych zgodnie z zadaniami projektu.
Jeśli cyfrowy model wysokości (DEM) jest generowany w oparciu o gęstą chmurę punktów, może on zawierać zarówno teren, jak i wszystkie obiekty znajdujące się nad ziemią, takie jak drzewa, budynki i inne obiekty stworzone przez człowieka (cyfrowy model powierzchni, DSM), lub tylko przedstawiać ukształtowanie terenu (cyfrowy model terenu, DTM).

 

 

 

 

Trzecim etapem jest utworzenie ortomozaiki, która może być georeferencjonowana i wykorzystana jako warstwa bazowa dla różnego rodzaju map oraz dalszej analizy i wektoryzacji. Ortomozaika jest generowana poprzez rzutowanie obrazów zgodnie z ich danymi EO/IO na wybraną przez użytkownika powierzchnię: DEM lub siatkę. Dla projektów obrazowania wielospektralnego, ortomozaika może reprezentować informacje o NDVI i innych wskaźnikach wegetacji. Funkcja kalibracji współczynnika odbicia pozwala na poprawną interpretację danych radiometrycznych, pod warunkiem, że panel radiometryczny został użyty w projekcie i/lub informacje o pomiarze natężenia promieniowania słonecznego są dostępne w metadanych obrazów. 

 


Licencja edukacyjna - jednostanowiskowa stała

Pozwala na aktywację programu tylko na jednym komputerze, jednak w razie potrzeby licencja może zostać przeniesiona na inny komputer.

Licencje edukacyjne jednostanowiskowa jest dostępna wyłącznie dla instytucji edukacyjnych, ich pracowników oraz studentów tych instytucji. Do uzyskania licencji edukacyjnej Agisoft Metashape uprawnione są wyłącznie oficjalnie zatwierdzone instytucje edukacyjne. Należą do nich: uniwersytety, kolegia, gimnazja, szkoły naukowe i techniczne, szkoły zawodowe oraz szkoły koedukacyjne. Licencje mogą być również nabywane przez studentów oraz oficjalnie zatrudnionych pracowników dydaktycznych i naukowych oficjalnych instytucji edukacyjnych. Licencja edukacyjna zabrania wszelkich komercyjnych zastosowań oprogramowania.

 

    Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
    Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu